A principis de tardor, els guiris se’n van i tornam a ser l’Illa de la calma, però no per molt de temps… Ja que els dies 13, 14, 15 i 16 d’octubre torna, un any més (i ja en van quatre!) la Fira del Llibre Anarquista de Mallorca. Aquest fenomen atmosfèric arriba de nou per sembrar les places de literatura, art i música subversiva. Durant quatre dies floreixen vincles d’amistat i combat entre projectes polítics, editorials, distribuïdores i llibreries de l’espectre autogestionari. Tot plegat genera el clima propici per a fer brotar les males herbes entre les rígides aceres de l’autoritat.
L’habitat natural d’aquesta vegetació insurrecta és com de costum el Parc de Ses Veles (Ciutat), en front de l’Ateneu Llibertari Estel Negre. Una plaça acollidora aliena als fluxos turístics que encara permet fer vida de barri. A més, enguany les llavors firaires s’escamparan fins a Manacor a la plaça d’en Joan March, davant l’Ateneu Lo Tort. D’aquesta manera volem estendre les branques de la Fira fins allà on les llibertàries poden arrelar.
En aquesta quarta edició es mantindrà la biodiversitat pròpia de sa Fira tant en el programa com en les paradetes. Així mateix, hem reduït el nombre d’actes en pro d’un major aprofundiment i dinamisme en els debats, a més d’incidir en la presència local. Donant així espai a un ampli ventall d’espècies que des de la transversalitat compartiran entorn. Feministes autònomes, titellaires dissidents, historiadores revolucionàries, poetes contestataris, opositores a la gentrificació… seran alguns dels éssers vius- i combatius!- que rondaran per sa Fira.
Sa Fira és llavors un treball col·lectiu de mesos de gestació. Per a fer possible aquest ecosistema no és necessari ni subvencions ni salaris però si el compost solidari d’aquelles que la volen fer realitat. Per això abans i durant sa Fira hi haurà menjadors i materials diversos per a poder autofinançar-la. Perquè sa Fira i els fruits que d’ella en surtin, és cosa de totes. Així que posa’t on fira!

https://firallibreanarquistamallorca.noblogs.org/