dijous, 14 de novembre de 2013

Bases de participació de la Fira de l'EcoXarxa


(En castellano más abajo)

2a. Fira Alternativa amb Moneda Social i Troc

Des de l'Ecoxarxa Mallorca (ecoxarxamallorca.org) vos convidem a participar a la 2a. Fira Alternativa amb Moneda Social i Troc, una trobada lúdica i festiva amb músics, animació infantil i tallers, amb parades de menjar ecològic, artesanies, objectes de segona mà, etc.

Es realitzarà el divendres 6 de desembre a la Plaça Patins (Plaça Bisbe Berenguer Palou). El nostre objectiu és mostrar que una altra eco-nomia és possible, i que aquesta no es pot separar de l'eco-logia.
Volem que vos comenceu a familiaritzar amb el Talent, la nostra moneda social, i vegeu les possibilitats que vos donaria recolzar-se en una economia paral·lela a l'Euro, amb la que poder guanyar-se la vida d'una manera ètica, fent el què vos agrada fer.

Com ho farem:

A la fira només circularan Talents, encara que també es pot donar l'intercanvi directe i la donació. La nostra moneda social és virtual, però en aquesta ocasió disposarem de bitllets que intercanviarem pels euros, amb una equivalència 1:1, a la taula d'intercanvi de l'Ecoxarxa.
Per participar a la fira heu d'acceptar, com a mínim, un 20% de moneda social, el tant per cent restant del que recaudeu vos serà retornat en euros en acabar la fira. Vos obrirem un compte al CES (portal d'internet que ens permet fer intercanvis totalment transparents amb altres persones i grups d'arreu del món) -si és que encara no el teniu-, on vos anotarem el percentatge de Talents pactat prèviament.
Els Talents no es poden tornar a canviar per Euros, aquests es poden utilitzar dins la xarxa de productes i serveis que hi ha al CES, al local Ecoxarxa o a altres llocs que acceptin la nostra moneda social. Els Euros que s'aconsegueixin pels percentatges de Talents acceptats serviran per fer compres col·lectives, les quals es podran adquirir íntegrament en moneda social.
Si estau decidits a participar o si voleu resoldre dubtes, podeu enviar un email al correu ecoxarxamallorca@austistici.org abans de dia 2 de desembre per poder organitzar l'espai de manera adient.

El dia de la fira:

 • La fira començarà a muntar-se a les 8h del matí.
 • Posarem una taula on es canviaran els euros per talents a la gent que vulgui firar. Vos deixarem una petita quantitat de moneda social per a que tingueu canvi.
 • Hi haurà cartells i octavetes temàtiques per explicar el funcionament de la fira, la moneda social i l'Ecoxarxa.
 • S'oferiran activitats infantils, actuacions musicals acústiques, tallers, paellada, infusions, i concert fins al vespre.
 • Podeu posar a la venda tot tipus de productes ecològics d'alimentació (fruites, verdures, ous...), productes el·laborats (farines, olis, formatge...), menjar, beure, artesania, cosmètica, productes de neteja natural, objectes de segona mà (roba, llibres, utensilis diversos...) o oferir serveis (fontaneria, cursos, massatges...). Animem a la gent a participar amb el que sap fer, a mostrar les seves habilitats i coneixements o dur allò que no fa servir però que encara pot resultar d'utilitat pels altres.

Per resoldre els dubtes

Telefon de l'Ecoxarxa: 971 90 29 41
Email: ecoxarxamallorca@austistici.orgCastellano

2ª Feria Alternativa con Moneda Social y Trueque


Desde la Ecoxarxa Mallorca (ecoxarxamallorca.org) os invitamos
a participar en la 2ª Feria Alternativa con Moneda Social, Trueque y Donación, un encuentro lúdico y festivo con músicos, animación infantil y talleres, con puestos de comida ecológica, artesanías, objetos de segunda mano, etc.

Se realizará el viernes 6 de diciembre en la Plaza Patines (Plaza Bisbe Berenguer Palou). Nuestro objetivo es mostrar que otra eco-nomía es posible, y que ésta no se puede separar de la eco-logía.

Queremos que os empeceis a familiarizar con el Talent, nuestra moneda social, y veais las posibilidades que aporta apoyarse en una economía paralela al Euro, con la que poder ganarse la vida de una manera ética, haciendo lo que a uno le gusta hacer.

Como lo haremos:


En la feria sólo circularán Talents, aunque también se puede dar el intercambio directo y la donación. Nuestra moneda social es virtual, pero en esta ocasión dispondremos de billetes que intercambiaremos por euros, con una equivalencia 1:1, en la mesa de intercambio de la Ecoxarxa.

Para participar en la feria teneis que aceptar, como mínimo, un 20% de moneda social, el tanto por ciento restante de lo que recaudeis os será devuelto en euros al finalizar la feria. Os abriremos una cuenta en el CES (portal de internet que nos permite hacer intercambios totalmente transparentes con otras personas y grupos de todo el mundo) -si es que aún no la teneis-, donde os anotaremos el porcentaje de Talents pactado previamente.

Los Talents no se pueden volver a cambiar por Euros
, estos se pueden utilizar dentro de la red de productos y servicios que hay en el CES, en el local Ecoxarxa o en otros lugares que acepten nuestra moneda social. Los Euros que se consigan de los porcentajes de Talents aceptados servirán para hacer compras colectivas, las cuales se podrán adquirir íntegramente en moneda social.

Si estais decididos a participar o si quereis resolver dudas, podeis enviar un email al correo ecoxarxamallorca@austistici.org antes del día 2 de diciembre para poder organizar el espacio de manera adecuada.

El día de la feria:

 • La feria comenzará a montarse a las 8h de la mañana.
 • Pondremos una mesa donde se cambiarán los euros por talents a los visitantes de la feria. Os dejaremos una pequeña cantidad de moneda social para que tengais cambio.
 • Habrá carteles y octavillas temáticas para explicar el funcionamiento de la feria, la moneda social y el Ecoxarxa.
 • Se ofrecerán actividades infantiles, actuaciones musicales acústicas, talleres, paella, infusiones y concierto hasta la noche
 • Puedes poner a la venta todo tipo de productos ecológicos de alimentación (frutas, verduras, huevos...), productos elaborados (harinas, aceites, queso...), comida, bebida, artesanía, cosmética, productos de limpieza natural, objetos de segunda mano (ropa, libros, utensilios diversos...) u ofrecer servicios (fontanería, cursos, masajes...). Animamos a la gente a participar con lo que mejor sabe hacer, a mostrar sus habilidades y conocimientos o llevar aquello que no usa pero que todavía puede resultar de utilidad para los demás.

    Para resolver dudas:


Teléfono del Ecoxarxa: 971 90 29 41
Email: ecoxarxamallorca@austistici.org

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada