diumenge, 13 d’abril del 2014

FEM XARXA! Convocatòria Jornada Assembleària


Estimades companyes,

Des de l'Ecoxarxa Mallorca, fem una crida a tots les persones, col·lectius i projectes (1) que puguin estar interessades en implicar-se en el desenvolupament d'aquesta xarxa comuna.
La idea és que l'Ecoxarxa esdevengui una eina per fer xarxa entre tots els col·lectius afins de l'illa, de manera descentralitzada, autònoma i horitzontal, amb la qual millorem les relacions i potenciem una economia local, alternativa i autogestionada, alhora que impulsem nous projectes i lluites.
Fins ara les decisions les hem preses el col·lectiu promotor, però trobam que és ben hora de promoure la participació tant de nous col·lectius, com de noves persones.
Esperem la vostra col·laboració per a poder tirar endavant el projecte i acomplir amb les expectatives que molts grups i persones hi tenen posades.
El bon funcionament d'aquesta xarxa es feina de totes. La vostra aportació pot fer d'aquesta xarxa una veritable eina col·lectiva.

El diumenge 27 d'abril vos convidam a una jornada assemblearia en Nono, a les 10 hores del matí, per veure com gestionam entre totes el projecte de l'Ecoxarxa. 
 
Proposta de jornada assembleària:
10:00 a 10:30 h
- Arribada, canvi d'impressions i organització de l'espai.

10:30 a 11:45 h
- Breu explicació del projecte.
- Presentació dels col·lectius i expectatives de futur.
- Relacions entre col·lectius: recolzament mutu, coneixement i impuls de projectes, assemblees itinerants, etc.

12:00 a 14:00 h
- Economia social: dinamització del CES i de la moneda social, compres col·lectives, ecofires, etc.
- Difusió i comunicació: página web, tallers i xerrades.

14:00 h
- Dinar Col·lectiu: paella o fideuà vegana.
Una breu explicació:
Cada part del projecte, NAL (Nucli Autònom Local) (2), Ecoxarxa i Cooperativa integral (XIM -Xarxa Integral Mallorquina-) (3), té unes tasques diferenciades i requereix de diferents nivells o àmbits de desenvolupament. Per exemple el NAL ha de cuidar el local, les activitats, els esdeveniments, els tallers, la infokafeta, la gestió de l’associació, la seva tresoreria, etc; l’EX treballar les ecofires, la moneda social, la difusió dels projectes que la composen, les relacions entre els col·lectius i les persones, etc; la XIM ha de ser l’eina per a la insubmissió fiscal dels seus socis, ha de promoure la creació de projectes productius que vagin en benefici de totes les persones, analitzar les necessitats comuns, etc. Això són exemples a debatre i modificables.
Està clar que cada nivell organitzatiu, encara que paregui que sempre hi som els mateixos, esta compost per persones i col·lectius diferents. En aquest sentit, a l’organització i la gestió de l’EX pensem que haurien de participar els NALs, els col·lctius vinculats, els projectes autònoms i demés interessats.

Vos animam a estrènyer els vincles amb l'Ecoxarxa Mallorca.Per favor, confirmau la vostra assistència i si quedau a dinar.Salut i Xarxa!

Ecoxarxa Mallorca


(1) - Què entenem per "Col·lectius Vinculats a l'EcoXarxa Mallorca"
Són col·lectius locals que, amb diferents graus d'implicació i vinculació i mantenint la seva autonomia, tenen una relació directa i de recolzament mutu amb l'Ecoxarxa.
Tots els col·lectius vinculats es comprometen a fer xarxa, difondre la moneda social i el CES, i els principis de l'Ecoxarxa, com són l'autogestió, l'horitzontalitat, l'assemblearisme i l'ecologia.
Tots els col·lectius haurien de tenir un compte en el CES i oferir la possibilitat de gaudir de les seves activitats en Talents (mínim un 10%), bescanvis o gratuïtament.
En mans dels col·lectius, l'Ecoxarxa és una eina compartida per estendre la xarxa, visibilitzar els projectes col·lectius, facilitar la comunicació, el recolzament mutu, l'agermanament i unió de forces, per que fent pinya podem fer palanca i ser un exemple viu, una alternativa d'economia social realment democràtica.

(2) - Què entenem per “NAL” (Nucli Autònom Local)
És un node de la xarxa. Un punt de trobada, a un espai comú, de col·lectius i persones que volen dedicar-se a donar impuls al projecte col·lectiu d'autogestió en xarxa, fent difusió, activitats, tallers, o posant en marxa projectes d'economia col·lectiva, una infokafeta, una biblioteca, un rebost col·lectiu, etc.

(3) - Què entenem per Cooperativa Integral - XIM (Xarxa Integral Mallorquina) (Projecte en construcció)
Una xarxa de cooperatives amb les que fomentarem l'autogestió, l'autoocupació, la creació de comunitat, l'activació de projectes... Una gran empresa comuna, autogestionada entre totes baix els mateixos principis de l'EcoXarxa Mallorca. Una eina per generar xarxes d’autosuficiència, afinitat, suport mutu i igualtat, partint de l’autogestió i l’assemblea.
Aquestes eines, en un termini cada vegada més curt en funció de la quantitat i qualitat de l'aportació de persones que es van sumant al procés de Revolució Integral que esteim posant en marxa, ens permetràn autogestionar les nostres vides en el marc d’un Sistema Econòmic Integral.

- Què entenem per “Projectes Autònoms
Els PA són projectes autogestionats nascuts a l'empar de l'Ecoxarxa, que assumeixen els seus principis i depenen d'un acord directe amb l'Assemblea.
Responen a la crida d'una necessitat col·lectiva i a la vegada son autònoms en la seva estructura i presa de decisions assembleàries.

- Què entenem per “Entitats en Transició” amb l'EcoXarxa Mallorca
Són petites empreses locals, associacions, cooperatives... que, mantenint la seva autonomia, tenen una relació directa i de recolzament mutu amb l'Ecoxarxa. No tenen assalariats ni una estructura jeràrquica i tenen un compromís ètic i ecològic que ens apropa.
Tenen un compte al CES i ofereixen la possibilitat de gaudir dels seus bens, serveis i activitats en Talents (mínim un 10%).
Es comprometen a fer xarxa, difondre la moneda social i el CES, i els principis de l'Ecoxarxa, com són l'autogestió, l'horitzontalitat, l'assemblearisme i l'ecologia.
Les entitats en transició amb l'Ecoxarxa, l'empren com una eina per mostrar que la transició cap a un altre món es possible i, així, aportar el seu granet d'arena, tant necessari, per estendre aquesta xarxa d'autogestió econòmica, social, ecològica i democràtica, a tota l'illa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada