Sóm Xarxa


L'Ecoxarxa Mallorca és una xarxa d'intercanvi multirecíproca, un model econòmic a escala humana, una alternativa per començar a sortir-ne del capitalisme.
Per a què?
No es tracta només de voler generar una economia paral·lela, sinó un teixit social crític a on posem en pràctica un model ètic i humà, mitjançant l'autogestió, l'associacionisme, l'assemblearisme, el recolzament mutu, l'horitzontalitat, el federalisme...

El que no volem:
Aquesta eina no pretén substituir altres formes d'economia directa i recíproca com el troc o no recíproca com la donació i el suport mutu.

Una nova moneda?
Pareix una contradicció que per a arribar a crear un món sense doblers ho cerquem emprant doblers. Però aquests doblers, els Talents, només serveixen com a unitat de mesura, no existeix el deute i, per tant, no te sentit l'acumulació. Aquests doblers socials estan alliberats de la càrrega especulativa i explotadora. Són diners lliures i els hi donam un altre us. Al permetre la descentralització total, cadascú pot emetre moneda (donant bens o serveis), idò és una moneda indevaluàble que, a més, no té interessos i no serveix per especular, ja que s'impedeix el canvi a euros. En canvi, els euros que entren a la xarxa a través del canvi per talents a les fires o Rebosts Col·lectius, es col·lectivitzen i s'empren per fer compres col·lectives d'aliments bàsics, ecològics, etc. (farines, oli, cereals...), podent posar preus baixos i en Talents, i afavorint el comerç local i els projectes autogestionats.

Per a qui?
L'Ecoxarxa és una proposta fàcilment assimilable pel 15-M, pels grups autogestionats, grups de consum, ateneus i per altres grups i individus conscienciats; Una passa més que necessària; Un punt de trobada on poden augmentar les relacions personals i grupals; Un marc on crear relacions cooperatives i col·lectivistes que generen una xarxa social més cohesionada, fent qualque cosa més que simples intercanvis o transaccions; Una economia que ens permet créixer com a individus i com a grup; Una proposta que vol generar una massa crítica partint de la implicació dels grups existents, dels nous grups que se formin i de tothom que se sumi.

Junts som més forts:
Sabem que actuant junts amb un mateix objectiu som més forts que per separat (“el tot és més que la suma de les parts”).
Amb els nostres talents i habilitats, podem posar en pràctica una economia que ens apropi a un model humà, que ara és utòpic però possible.
Una economia en la que creem espais de donació o recolzament mutu, d'intercanvi directe, d'autosuficiència comunitària o familiar, espais de relació responsable, d'igual a igual.

Qué volem?
Volem crear les eines que permetin cohesionar a una gran part de la població. Visibilitzar aquesta proposta de transició pràctica i tangible que cridi l'atenció de la gent amb inquietuds apropant-los a aquesta pràctica alliberadora, exemple d'autoorganització, autogestió, horitzontalitat, assemblearisme, descentralització...
Cap i a la fi, una resposta autogestionària de les nostres vides. 
Amb la pràctica, és fàcil veure que això és possible i que, a més, pot despertar consciències i crear- ne hàbits saludables per a crear un model alternatiu al capitalisme aquí i ara, que pugui desencadenar en una proposta popular que doni resposta al buit d'alternatives que deixa l'actual model econòmic que ens explota i emmalalteix. No oblidem que l'economia (gestió de la casa) no pot anar separat de l'ecologia (enteniment de la casa), tot lo altre és una aberració.

Com ho farem?
Pensam que aquesta posada en pràctica d'una nova manera d'organitzar-nos per viure, de fer economia, ha d'activar un munt de gent passiva, dormida, cremada o descreguda... cridant l'atenció de la gent amb inquietuds, passant de les idees a l'acció i, d'aquesta manera, fer tornar la il·lusió de poder viure dels nostres talents, organitzant-nos per fer el que ens agrada.
A on volem arribar?
El fet de què sigui un model simple i eficaç fa que sigui fàcilment replicable i doni impuls a la creació de nous nuclis de l'ecoxarxa a més d'altres grups, organitzacions i noves xarxes per tota l'illa, posant els ciments per al model, més complexe, de les Cooperatives Integrals.Com pots participar?

Diferències entre moneda estatal i moneda social

El CES (Community Exchange Systems)

El Talent de l’EcoXarxa Mallorca

Les fires de l’EcoXarxa

Perquè fa falta crear una nova moneda?


Eines:

 Una xarxa social cap a un model de rel·lacions més humanes

http://www.ces.org.za/ El nostre sistema d'intercanvi comunitari (CES)

Contacte:
ecoxarxamallorca@autistici.org  Per a qualsevol dubte, col·laboració...

Més informació: