diumenge, 15 de juny del 2014

Jornada Assembleària de l'EcoXarxa Mallorca

Estimades companyes,
Des de l'Ecoxarxa Mallorca, fem una segona crida a tots els col·lectius, projectes (1) i individus que puguin estar interessades en implicar-se en el desenvolupament d'aquesta xarxa comuna. La idea és que l'Ecoxarxa esdevengui una eina per fer xarxa entre tots els col·lectius afins de l'illa, de manera descentralitzada, autònoma i horitzontal, amb la qual millorem les relacions i potenciem una economia local, alternativa i autogestionada, alhora que impulsem nous projectes i lluites.
Esperem la vostra col·laboració per a poder tirar endavant el projecte i acomplir amb les expectatives que molts grups i persones hi tenen posades. El bon funcionament d'aquesta xarxa es feina de totes. La vostra aportació pot fer d'aquesta xarxa una veritable eina col·lectiva.
El diumenge 15 de juny vos convidam a una jornada assembleària a Nono (Camí vell de Sineu KM 1,8), a les 10 hores del matí, per gestionar entre totes el projecte de l'Ecoxarxa.Consensos de l'assemblea de 27/4/14:
Fer una llista de correus dels col·lectius que han participar o que no han pogut participar però si han mostrat interès; i enviar a la resta de col·lectius una invitació a participar de la llista. A l’hora de sumar projectes nous s’ha d’enviar a la llista una explicació dels objectius i formes de funcionament, promovent desprès de la trobada virtual l’encontre personal.
S’enviarà a la llista de correus de col·lectius la relació del grups de treball establers en aquests moments amb les feines que desenvolupen per a donar opció de que s’apuntin les persones interessades.


Tasques dels grups de treball (GT) de l'Ecoxarxa Mallorca:

CES- Donar d' alta als nous usuaris del CES.
- Dinamitzar els intercanvis.
- Visibilitzar les ofertes i demandes.
- Controls dels saldos.
- Impulsar trobades entre usuaris.


Transicions- Vetllar que els projectes compleixin els principis de la Ecoxarxa o intentin complir de manera progressiva.
- Cerca grups o col·lectius afins que puguin integrar-se en la xarxa.
- Cerca petits comerços i empreses que puguin integrar-se en la xarxa.
- Promoure la trobada i la comunicació entre els diferents col·lectius.

 

Difusió- Revisar el correu de l'Ecoxarxa, distribuir els missatges a la llista interna amb les etiquetes pertinents ( GTs..., informació, etc )
- Actualitzar la informació, disseny i contingut de la web
- Actualitzar el google - calendar incrustat a la web
- Fer difusió de les activitats utilitzant la llista d'Info o bé publicant un butlletí setmanal
- Publicació d'activitats al Facebook ( Twitter ) sempre que s'hagin publicat al web.
- Publicar la informació d'activitats a la pàgina de ContraInfo
- Enviar-la a Youthig i altres mitjans alternatius
- Relacions amb mitjans alternatius ( publicacions, ràdio)
- Confeccionar octavetes i cartells.


Esdeveniments
-
Organitzar esdeveniments i activitats diverses, propostes des de la Ecoxarxa i gestionar les activitats a què ens conviden.
- Organitzar presentacions, tallers o xerrades de la Ecoxarxa.

Ordre del día:
10:00 a 10:30
Arribada, canvi d'impressions i organització de l'espai.
10:30 a 11:45
- Breu explicació del projecte.
- Roda de presentació dels presents i explicació del punt on es troba cada projecte.
12:00 a 14:00
- Grups de treball:
  • CES
  • Transicions
  • Difusió
  • Esdeveniments
14:00
- Dinar Col·lectiu
Per favor, confirmau al correu ecoxarxamallorca@autistici.org:
  • l'interès individual o col·lectiu de participar del projecte de l'Ecoxarxa Malloca
  • l'inclusió a la llista interna de treball de l'Ecoxarxa Mallorca
  • la vostra assistència
  • i si quedau a dinar

Vos animam a estrènyer els vincles amb l'Ecoxarxa Mallorca.
Salut i Xarxa!
Ecoxarxa Mallorca

Una breu explicació:
Cada part del projecte, NAL (Nucli Autònom Local) (2), Ecoxarxa (EX) i Cooperativa integral (XIM -Xarxa Integral Mallorquina-), té unes tasques diferenciades i requereix de diferents nivells o àmbits de desenvolupament. Per exemple el NAL ha de cuidar el local, les activitats, els tallers, la infokafeta, la gestió de l’associació, la seva tresoreria, etc; l’EX treballar les ecofires, la moneda social, la difusió dels projectes que la composen, les relacions entre els col·lectius i les persones, etc; la XIM ha de ser l’eina per a la insubmissió fiscal dels seus socis, ha de promoure la creació de projectes productius que vagin en benefici de totes les persones, analitzar les necessitats comuns, etc. Això són exemples a debatre i modificables.
Està clar que cada nivell organitzatiu està compost per persones i col·lectius diferents. En aquest sentit, a l’organització i la gestió de l’EX pensem que haurien de participar els NALs, els col·lectius vinculats, els projectes autònoms (3), entitats en transició (4) i demés interessats.
(1) Què entenem per "Col·lectius Vinculats" a l'EcoXarxa Mallorca
Són col·lectius locals que, amb diferents graus d'implicació i vinculació i mantenint la seva autonomia, tenen una relació directa i de recolzament mutu amb l'Ecoxarxa. Son assembleàries, horitzontals i autogestionats.
Tots els col·lectius vinculats es comprometen a fer xarxa, difondre la moneda social i el CES, i els principis de l'Ecoxarxa, com són l'autogestió, l'horitzontalitat, l'assemblearisme i l'ecologia. Haurien de participar de les assemblees de l'Ecoxarxa Mallorca (trimestrals), tenir un compte en el CES i oferir la possibilitat de gaudir de les seves activitats en Talents (mínim un 10%), bescanvis o gratuïtament.
En mans dels col·lectius, l'Ecoxarxa és una eina compartida per estendre la xarxa, visivilitzar els projectes col·lectius, facilitar la comunicació, el recolzament mutu, l'agermanament i unió de forces, per que fent pinya podem fer palanca i ser un exemple viu, una alternativa d'economia social realment democràtica.
(2) Què entenem per “NAL” (Nucli Autònom Local)
És un node de la xarxa. Un punt de trobada, a un espai comú, de col·lectius i persones que volen dedicar-se a donar impuls a aquest projecte col·lectiu d'autogestió en xarxa, fent difusió, activitats, tallers, o posant en marxa projectes d'economia col·lectiva, una infokafeta, una biblioteca, un rebost col·lectiu, etc.
(3) Què entenem per “Projectes Autònoms” de l'EcoXarxa Mallorca
Els PA són projectes autogestionats nascuts a l'empar de l'Ecoxarxa, que assumeixen els seus principis i depenen d'un acord directe amb l'Assemblea.
Responen a la crida d'una necessitat col·lectiva i a la vegada son autònoms en la seva estructura i presa de decisions assembleàries.
(4) Què entenem per “Entitats en Transició” amb l'EcoXarxa Mallorca
Són petites empreses locals, associacions, cooperatives... que, mantenint la seva autonomia, tenen una relació directa i de recolzament mutu amb l'Ecoxarxa. No tenen assalariats ni una estructura jeràrquica i tenen un compromís ètic i ecològic que ens apropa.
Tenen un compte al CES i ofereixen la possibilitat de gaudir dels seus bens, serveis i activitats en Talents (mínim un 10%).
Es comprometen a fer xarxa, difondre la moneda social i el CES, i els principis de l'Ecoxarxa.
Les entitats en transició amb l'Ecoxarxa l'empren com una eina per mostrar que la transició cap a un altre món es possible i, així, aportar el seu granet d'arena, tant necessari, per estendre aquesta xarxa d'autogestió econòmica, social, ecològica i democràtica, a tota l'illa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada