dimecres, 26 de febrer del 2014

Xerrada debat sobre l'extracció de petroli a aigües balears

CATALÀ (CASTELLÀ més abaix / CASTELLANO más abajo)

Dimecres 26 de febrer a les 19:30h al local Ecoxarxa (Passatge Antoni Torrandell, 16. Nucli Autònom Local Patins)

"Arguments a favor dels piercings petroliers a les aigües balears. Una provocació per a la reflexió anticapitalista"

A càrrec de: Ivan Murray*

Resum: Es farà una reflexió política en torn al tema de l’energia i sobre l'adicció al petroli, també es plantejaran algunes  qüestions referents a l'ordre mundial, sense entrar a debatre els darrers decrets i aspectes tècnics, matèria més afectada per la urgència de la immediatesa. Tot plegat servirà per a resituar el debat energètic sobre la taula.
  • IVAN MURRAY MAS és Doctor en Geografia per la UIB i màster en ciències per la University of Edinburgh. Actualment treballa com a professor associat del Departament de Ciències de la Terra i també és membre del GIST (Grup d’Investigació en Sostenibilitat i Territori).La seva recerca va orientada a elaborar materials per a la crítica a les geografies del capital i adreçats als moviments socials. En els darrers anys ha participat en els projectes d’investigació: Indicadors de Sostenibilitat del Turisme a les Illes Balears (2000-2003); La funcionalització turística de les Illes Balears (1955-2000): adaptació territorial i crisi ecológica de l’arxipèlag (2006-2009); La Geoeconomia i la Geopolítica turística. Anàlisi de la glocalització turística balear, implicacions socioambientals (2009-2012); i l’OST (Observatori sobre la Sostenibilitat i el Territori) (2009-2010); Projecte d’estadístiques bàsiques del metabolisme socioeconòmic (2009-2012); Geografies de la crisi: anàlisi dels territoris urbano-turístics de les Illes Balears, Costa del Sol i principals destins turístics del Carib (2012-2015).


CASTELLANO

Miércoles 26 de febrero a las 19:30h en el local Ecoxarxa (Passatge Antoni Torrandell, 16. Nucli Autònom Local Patins)

"Argumentos a favor de los piercings petroleros en las aguas baleares. Una provocación para la reflexión anticapitalista" 

A cargo de: Ivan Murray*


Resumen: Se hará una reflexión política en torno al tema de la energía y sobre la adicción al petróleo, también se plantearán algunas cuestiones referentes al orden mundial, sin entrar a debatir los últimos decretos y aspectos técnicos, materia más afectada por la urgencia de la inmediatez. Todo ello servirá para resituar el debate energético sobre la mesa.

  • IVAN MURRAY MAS es Doctor en Geografía por la UIB y máster en ciencias por la Universidad de Edimburgo. Actualmente trabaja como profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Tierra y también es miembro del GIST (Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Territorio). Su investigación va orientada a elaborar materiales para la crítica a las geografías del capital y dirigidos a los movimientos sociales. En los últimos años ha participado en los proyectos de investigación: Indicadores de Sostenibilidad del Turismo en las Islas Baleares (2000-2003); La funcionalización turística de las Islas Baleares (1955-2000): adaptación territorial y crisis ecológica del archipiélago (2006-2009); la geoeconomía y la Geopolítica turística. Análisis de la glocalización turística balear, implicaciones socioambientales (2009-2012), y la OST (Observatorio sobre la Sostenibilidad y el Territorio) (2009-2010); Proyecto de estadísticas básicas del metabolismo socioeconómico (2009-2012); Geografías de la crisis: análisis de los territorios urbano-turísticos de las Islas Baleares, Costa del Sol y principales destinos turísticos del Caribe (2012-2015).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada