dimarts, 10 de setembre del 2013

Formació del Col·lectiu Escola Lliure de Mallorca

 

  
Hola amigues i amics de Nono, espai d'aprenentatge
Des del Col·lectiu Escola Lliure de Mallorca volem informar-vos de la propera activitat formativa que engegam. Per aquelles que no ho sàpiguen, un dels eixos del nostre projecte educatiu és la formació, ja que no sols ens interessa i ocupa l'aprenentatge de les nines i dels nins, sinó que també veiem necessària la formació i reflexió per part de les persones adultes, en aquest cas, sobre els processos de criança
És en aquesta línia que presentam el primer programa de formació per a tot el curs 2013–14, esperant poder oferir altres espais de creixement i autoformació que siguin del vostre interès.
Moltes gràcies!  
Col·lectiu Escola Lliure de Mallorca (Projecte Autònom vinculat a l'EcoXarxa Mallorca)

Més informació:
REUNIONS PEDAGÒGIQUES PER UN ACOMPANYAMENT RESPECTUÓS
CURS 2013- 2014
La proposta pedagògica que s'ofereix cerca respondre la demanda de famílies, acompanyants i persones que vulguin apropar-se a aquesta mirada.
Eix de treball
Proposam un temari que pretén oferir una mirada global i complerta del que implica l’acompanyament respectuós. A través de l’experiència i la pràctica sobre el desenvolupament afectiu, motor i cognitiu dels infants de 0 a 6 anys donam a conèixer com acompanyar cada una de les etapes amb respecte i coneixement de les necessitats bàsiques pròpies del moment.
Així doncs, volem obrir un espai per compartir experiències i reflexionar des de la base teòrica i vivencial.
Continguts
1.    Etapes Evolutives
Les característiques de l’infant en cada una d’aquestes etapes i el sentit de
l’acompanyament respectuós. 2.    Gestió de les emocions
Coneixement del ritme natural de les emocions, les seves funcions i com gestionar-les.
Autoregulació. Acceptació i autonomia. 3.    Presència i actitud
Presència respectuosa, escolta i disponibilitat.
4.    Límits i conflictes 
Transgressions dels límits. L’exploració de l’oposició envers l’adulta i la confrontació amb les iguals. Els conflictes. Expressions de l’agressivitat. L’actitud de l’adulta acompanyant.
5.    Sexualitat infantil 
La pròpia identitat i identificacions sexuals. L’exploració sexual. L’actitud de l’acompanyant el desenvolupament de la sexualitat.
6.    Comunicació no violenta Comunicar-se de manera efectiva i amb empatia. Importància d’expressar amb claredat les observacions, sentiments i peticions amb les altres evitant un llenguatge que etiqueti, defineixi o desresponsabilitzi.
7.    Psicomotricitat relacional
Proposa fer servir el moviment com a mitjà d’aprenentatge afectiu, relacional i de comunicació amb l’entorn. El joc Com a eina de desenvolupament, aprenentatge i estructuració de l’entorn més immediat i per tant del seu món. La necessitat de jugar sols, entre iguals i funcions del joc.
Material i ambients
a. Sensorial    b. Psicomotriu    c. Cognitiu    d. Joc simbòlic    e. Montessori
Dies i horaris
Un dissabte al mes de 9 a 13h i de 16 a 20h. 
Total anual d’hores: 72 h
 
1.EtapesEvolutives....................................... 12d'octubre2013
2. Gestió de les emocions..............................
23 de novembre 2013
3. Presència i actitud......................................14 de desembre 2013
4. Límits i conflictes......................................  11 de gener    2014
5. Comunicació no violenta............................8 de febrer 2014
6. Sexualitat infantil.......................................15 de març 2014
7. Psicomotricitat relacional...........................12 d’abril 2014
8. El joc..........................................................10 de maig 2014
9. Material i ambients.....................................14 de juny 2014  
 
Equip Humà
 
Tània Rojo Psicòloga i Acompanyant del Projecte d’educació lliure Quart Creixent. Formada en el educació lliure a la “La Caseta”. Formant-se en Teràpia Gestalt i Integrativa (Programa SAT).
 
Ignasi Parés Psicòleg, Terapeuta Gestalt, Format en Teràpia integrativa (Programa Sat), Màster en Teràpia Breu Estratègica, Format en Psicologia positiva i EMDR. Creador del projecte “ET VEIG” (Per un acompanyament respectuós) Formant-se en teràpia Gestalt infantil, i Pare.
 
Cèlia Lledó Llicenciada en Art Dramàtic i Formada en Pedagogia. Acompanyant del Projecte d’Educació Lliure Quart Creixent. Professora de teatre en la Pedagogia Lliure (teatre de text, teatre de gest i moviment, dansa, psicomotricitat, expressió de les emocions, relaxació) . Terapeuta Corporal Diafreo, Professora de Consciencia Corporal i Mare.
Maipi Rodríguez Psicòloga, Terapeuta Gestalt, Terapeuta Corporal Integrativa, Formada en Teràpia Integrativa (Programa Sat). Acompanyant del Projecte d’Educació Lliure Quart Creixent. Formant-se en Teràpia Gestalt Infantil i Acompanyament Emocional de 2 a 6 anys.

Preu per jornada
Per sòcies Nono, Mab i membres del Col·lectiu Escola Lliure de Mallorca:
55 euros per persona. 90 euros si sou parella. 400 euros si es paga tot de cop i al principi.
Per sòcies Hans:
60 euros per persona.
97 euros si sou parella. 432 euros si es paga tot de cop i al principi.
Per no sòcies:
65 euros per persona. 105 euros si sou parella. 470 euros si es paga tot de cop i al principi.

Inscripcions
Enviar correu a escolalliuremallorca@autistici.org, indicant nom i llinatges, si ets sòcia o no i de quina modalitat (Nono, Hans, Mab o membre del col·lectiu), així mateix indicar si t'interessa tol el curs o sessions soltes (en aquest cas indica quines per reservar la plaça) i fer l'ingrés al següent número de compte 1491 0001 27 2029242423 (Triodos), 10 dies abans de la realització de la sessió. En aquest sentit, si t'interessa realitzar tot el curs o la primera sessió de dia 12 d'octubre, el termini màxim per apuntar-se i fer l'ingrés serà dia 2 d'octubre.
 
Com fer-me sòcia de l'Associació Escola Lliure Mallorca
Pots fer un ingrés al nostre compte -1491 0001 27 2029242423 (Triodos)- i enviar-nos un correu a escolalliuremallorca@autistici.org especificant les següents dades:
–    Nom i llinatges, DNI, adreça, correu electrònic i telèfon.
–    Modalitat de sòcia.
–    Periodicitat de pagament: mensual, trimestral, semestral, anual.
–    Què t'ha apropat al nostre projecte (opcional). Modalitats de sòcies:
–    Sòcia Nono (aquelles famílies que duran al seu fill o filla a l'espai): Quota de 250 €/mes, dels quals 50 poden ser abonats en talents.
–    Sòcia Hans (afí): aportació mínima de 5€ o Tl/mes.
–    Sòcia Mab (protectora): aportació mínima de 20€o Tl/mes.
– Membre del Col·lectiu Escola Lliure de Mallorca. Els requisits d'aquesta opció són: assistència a les assemblees, formar part activa d'una comissió de treball, participar de les activitats manuals col·lectives i ser sòcia de l'associació (qualsevol modalitat).
– Donacions puntuals o periòdiques econòmiques (en euros o talents); en temps (participació en treballs) i en materials (recursos que l'escola necessita).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada