dijous, 2 de maig del 2013

Cicle d'auto-formació “L'autonomia durant els anys 70s: autonomia obrera i grups autònoms”

Transitant té el plaer d'albergar aquesta experiència d'auto-formació a ca nostra!! 
esperem que pugueu participar-hi, 
bé apuntant-vos al cicle complet d'auto-formació, 
bé participant de les activitats puntuals obertes que s'aniran fent.
IMPORTANT Per apuntar-se al cicle d'auto-formació (lectures col·lectives):
envieu un correu a transitant@subvertising.org o passeu per transitant a dir-nos-ho personalment.
** hi ha 15 places! no us despisteu!

salut i auto-formació!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cicle d'auto-formació
L'autonomia durant els anys 70s: autonomia obrera i grups autònoms”
 
Introducció
Un grup de persones que venim dels moviments socials de Mallorca, impulsem un cicle d'auto-formació sobre l'autonomia, amb els objectius, format i metodologia que s'expliquen a continuació. Essencialment consistirà en sessions de lectures col·lectives i altres activitats puntuals (documentals, pel·lícules, presentacions de llibres, etc.). El curs serà a transitant: llibres i línies de fuga durant els mesos de Maig i Juny. El calendari detallat el trobareu al final d'aquest document, juntament amb una bibliografia extensa per a qui vulgui accedir als materials que no sempre estan fàcilment a l'abast.
1) Objectius
i) Conèixer el període de l'autonomia obrera: antecedents, situació històrica, moviment obrer dels 70 i grups autònoms. Per qüestions de temps i interessos, ens centrarem a l'Estat Espanyol, i intentarem abordar un poc la situació a Itàlia.
ii) Filosofia política: el concepte de l'autonomia i noves subjectivitats de l'autonomia. Alguns autors que treballarem: Castoriadis, Negri&Hardt, Foucault.
iii) Què es pot aprendre de les lluites autònomes dels 70s per a les lluites d'avui? Aplicabilitat. Potencialitats i mancances de l'autonomia.
2) Format
i) Cinc dies d'auto-formació a través de lectures col·lectives. Proposem un grup de treball d'unes 15 persones aproximadament. Al web de transitant.net anirem penjant tots els textos.
ii) A més, farem activitats obertes puntuals per a gent que no pot participar del cicle complet però vol aproximar-se a l'autonomia, com pel·lícules, documentals, xerrades
3) Metodologia
Una o dos persones es preparen la introducció a cada sessió, per refrescar la lectura i situar el debat. Després s'obre la discussió dels textos i el debat corresponent.
Les mateixes persones que s'encarreguen de preparar la sessió, recolliran les línies principals del debat, així com les preguntes que es vagin obrint, noves referències, etc. Seran els que, després de la sessió, enviaran a la resta del grup un resum dels continguts de les lectures, així com tot allò que hagin recollit durant el debat.
4) Temporalització i calendari
Freqüència: cada 2 setmanes hi haurà una sessió d'auto-formació, amb activitats obertes puntuals (pelis, documentals, etc.) entre les sessions.
Les sessions seran, en general, els dijous (mirar bé calendari perquè hi ha excepcions!)
Dissabte 11 de maig, 19-21h: Presentació del cicle i 1a sessió d'auto-formació.
Dijous 16 de maig, 19-21h: Documental: “Autonomia Obrera”, d'Espai en Blanc. Mirarem de dur algú d'aquest col·lectiu per que ens presenti el documental.
Dijous 23 de maig, 19-21h: 2a sessió d'auto-formació.
Dijous 30 de maig, 19-21h: Pel·lícula: “Lavorare con lentezza”, de Guido Chiesa (2004); situada a la Bologna dels 70s (Italia), en plena autonomia italiana.
Dijous 6 de juny, 19-21h: 3a sessió d'auto-formació.
Divendres 14 de juny, 19-21h: Presentació del llibre “Grups autònoms”; Joni D. Comptarem amb la presència de l'autor.
Dijous 20 juny, 19-21h: 4a sessió d'auto-formació.
Dijous 27 de juny, 19-21h : Documentals:
i) “La batalla de Euskalduna” (lluites a unes de les drassanes de Bilbao durant el període de transició d'una ciutat industrial a una financera especulativa i neoliberal, donant lloc a projectes com el Palacio de la Música i el Museo Guggenheim).
ii) “Numax presenta” (documental que descriu el procés d'autogestió d'una fábrica d'electrodomèstics, Numax, durant els 70s).
Dijous 4 de juliol, 19-21h: 5a sessió d'auto-formació. Mirarem de dur una persona propera al món de l'autonomia per a que participi de la última sessió d'auto-foramció, i doni una posterior xerrada com a activitat oberta del cicle.
Continguts del cicle detallats i materials de lectura
Bloc (i): Conèixer el període de l'autonomia obrera: antecedents, situació històrica, moviment obrer dels 70 i grups autònoms. Per qüestions de temps i interessos, ens centrarem a l'Estat Espanyol, i intentarem abordar un poc la situació a Itàlia.
  • Sessió 1: Dss 11 Maig. 19-21h “Introducció general”
- Transición a la modernidad y transacción democrática (de la dictadura franquista a la democracia), colectivo Etcétera.
Text curt introductori, d'unes 20 pàgines en el qual els autors expliquen com es va produir la transformació de l'Estat franquista cap a una forma mes adequada per al capitalisme. Al llarg de les seves pàgines es toquen, sense entrar en detall, bastants temes, des del processos d'industrialització dels anys 60 i l'aparició del nou moviment obrer, assemblees, CCOO, etc; fins al procés d'absorció del PCE, pactes de la Moncloa, pacte social, reconversió industrial, etc.
- Génesis y auge de la autonomia obrera en España (1970 – 1976).
Text de Miguel Amorós d'unes 30 pàgines. Breu context i anàlisi crític dels anys d'autonomia.
  • Sessió 2: Dijous. 23 Maig 19-21h Context historic
- La relación capital/trabajo durante el franquismo (43 pag), Santi López Petit.
Capítol 1 del llibre “Luchas autónomas de los 70s” d'Espai en Blanc (Ed. Traficantes de Sueños).
- Comentarios acerca de la España salvaje en el prólogo de su segunda revolución. Text de Trabajadores por la autonomía proletaria y la revolución social.
Es pot trobar com primer text del llibre “Los incontrolados, crónicas de la españa salvaje (1976 - 1981)” (Editorial Klinamen i biblioteca Social Hermanos Quero). Text escrit en els anys del segon assalt del proletariat a la societat de classe i en el qual s'analitza el desenvolupament del moviment obrer en el context soci-polític de transició.
Text complementari
- Nuevos comentarios acerca de la España salvaje. Text de Trabajadores por la autonomía proletaria y la revolución social. Segon text del llibre “Los incontrolados, crónicas de la españa salvaje (1976 - 1981)” (Editorial Klinamen i biblioteca Social Hermanos Quero).
El text és una crítica al sindicalisme en qualsevol de les seves formes. Tracta el tema de la reconstitució de la CNT, dels grupuscles, dels moviments nacionalistes, etc. També fa una anàlisi crítica de la crisi del capitalisme, o crisi de l'economia que va tenir lloc en aquelles dècades.
  • Sessió 3: Dijous. 6 Juny 19-21h Grups autònoms
- Cap. 1 del llibre “Grups Autonoms.Una crónica armada de la Transacion democrática”.
- COPEL, Butrones y otras aportaciones de los grupos autónomos. Desorden Distro 2003.
- Reflexiones sobre los Comandos Autonomos Anticapitalistas. Charla número 6 del llibre “Por la memoria anticapitalista, Reflexiones sobre la autonomía”, Barbastro Beltza Banaketak, Rabia contra el sistema, Distribuidora Anticomercial MALdeCAP, Distribuidora Soroll, Asamblea de estudiantes libertarios, Tumbando gigantes, Klinamen, 2008.
Bloc (ii) Filosofia política: el concepte de l'autonomia i noves subjectivitats de l'autonomia. Alguns autors que treballarem: Castoriadis, Negri&Hardt, Foucault.
  • Sessió 4 Dijous 20 juny 19-21h:
- Textos extrets del Cicle “Quan ningú ens representa. Debats sobre l'autonomia”, La Ciutat Invisible, Sants (Barcelona)
i) “La noción de autonomía” Diàleg amb Cornelius Castoriadis. Facultat de Filosofia i Lletres, UNAM, Mèxic, 1993
i) “Insurrección e institución” a Hard i Negri, Commonwealth, Akal, 2011.

iii) “Curso del 7 de enero de 1976”v Foucault, M. a Microfísica del poder, La Piqueta, 1993.
iv) “Las relaciones de poder penetran en los cuerpos” a Microfísica del poder, La Piqueta, 1993.
Material complementari
i) “Autonomía individual, autonomía social” de Cornelius Castoriadis Castoriadis.
ii) “Comentario al libro Cambiar el mundo sin tomar el poder” Conferència de John Holloway a Viena, 2004.
Bloc (iii): Què es pot aprendre de les lluites autònomes dels 70s per a les lluites d'avui? Aplicabilitat. Potencialitats i mancances de l'autonomia.
  • Sessió 5 Dijous. 4 juliol 19-21h:
Text encara per confirmar. Algunes propostes:
- Terra Cremada. Autogestió de la misèria i misèries de l'autogestió Autonomia a Sants (text Futllet)
- Capital, Tecnologia y proletariado. Cap 13 del llibre Perspectivas antidesarrollistas. Miquel Amoros, 2011.
- Tecnologia y disolución de clases. Cap 12 del llibre Las armas de la critica. Miguel Amoros. Ed muturreko
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA
Sobre Autonomia Obrera
- Por la memoria anticapitalista, Reflexiones sobre la autonomía, Barbastro Beltza Banaketak, Rabia contra el sistema, Distribuidora Anticomercial MALdeCAP, Distribuidora Soroll, Asamblea de estudiantes libertarios, Tumbando gigantes, Klinamen, 2008.
- Luchas autónomas en los años setenta, Espai en Blanc, Traficantes de sueños, 2004
- Historia de diez años (esbozo para un cuadro histórico de los progresos de la alienación social). Klinamen, 2005
- Los incontrolados (crónicas de la España salvaje, (1976-1981)), Klinamen, 2004
- Asalto a la fábrica: luchas autónomas y reestructuración capitalista 1969-90, Alkornio, 2002
- Transición a la modernidad y transacción democrática (de la dictadura franquista a la democracia), Etcétera
- Dos victorias de la burguesia, dos. Cincuenta años de guerra social en el estado español (1931-1980), Muturreko Burutazioak, 2003
- Todo el poder a la asamblea. Vitoria 3 de marzo de 1976. Likiniano Elkartea
- El Libro negro de Vitoria. Mariano Guindal y Juan H. Gimenez. Editorial contracensura
- Actas de la guerra social en el Estado español (1868-1988) España en el corazón. Os canganceiros. Pepitas de Calabaza, 2005
- Abajo los partidos y sindicatos, vivan las asambleas y piquetes. Textos, octavillas y pasquines de la guerra social en el estado español 1977-1980. Trabajadores por la autonomía proletaria y la revolución social, Likiniano Elkartea
- Sobre la historia de la Autonomía. Una introducción a una historia del movimiento autónomo y asambleario en Euskal Herria (1968-1988) Emilio López Adán,ediciones E.Z. Argitaraldiak.
- La huelga de los trabajadores de Ascón. (Miseria de sindicalismo), Klinamen
Webs:
http://autonomiaobrera.net
Sobre el 1000
- El movimiento Ibérico de liberación, Salvador Pig Antich y los grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista: teoría y práctica, 1969-1976'', Telesforo tajuelo, Ruedo Ibérico, 1977
- La torna de la torna: Salvador Puig Antich I el MIL, Carlota tolosa, Empúries, 1985.
- El MIL y Puig Antich. Antoni Téllez Solá, Virus, 1994.
- Las 1000 y una del 1000. Ateneus Llibertaris del Barcelonès Colectivo Autónomo de Trabajadores S/O del Besòs; Dones Vipera Aspis, 1984.
- El MIL una historia política, Sergi Rosés Cordovilla, Alikornio, 2002.
- Por la memoria anticapitalista, Reflexiones sobre la autonomía, Barbastro Beltza Banaketak, Rabia contra el sistema, Distribuidora Anticomercial MALdeCAP, Distribuidora Soroll, Asamblea de estudiantes libertarios, Tumbando gigantes, Klinamen, 2008.
- De memoria I. Los comienzos: otoño de 1970 en Toulouse. Jann-Marc Rouillan. Virus editorial,(2009).
- De memoria II. El duelo de la inociencia: un día de septiembre de 1973 en
Barcelona. Jann-Marc Rouillan. Virus editorial, (2011).
- Grupos Autónomos: Una crónica armada de la Transacción democrática. Joni D. El lokal, (2013)
Webs:
http://www.mil-gac.info
http://www.elmil.net
http://www.salvadorpuigantich.info
Sobre els GARI
- El movimiento Ibérico de liberación, Salvador Pig Antich y los grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista: teoría y práctica, 1969-1976'', Telesforo tajuelo, Ruedo Ibérico, 1977
- Rapto en Paris, Muturreko Burutazioak, 2001
- El anarquismo español y la acción revolucionaria (1975). Octavio Alberola y Ariane Gransac. Editorial Ruedo Ibérico, 1975
- Por la memoria anticapitalista, Reflexiones sobre la autonomía, Barbastro Beltza Banaketak, Rabia contra el sistema, Distribuidora Anticomercial MALdeCAP, Distribuidora Soroll, Asamblea de estudiantes libertarios, Tumbando gigantes, Klinamen,
2008.
- De memoria I. Los comienzos: otoño de 1970 en Toulouse. Jann-Marc Rouillan. Virus editorial,(2009).
- De memoria II. El duelo de la inociencia: un día de septiembre de 1973 en
Barcelona. Jann-Marc Rouillan. Virus editorial, (2011).
Sobre la COPEL
- COPEL, butrones y otras aportaciones de grupos autónomos, Desorden distro, 2003
- La revuelta de los comunes, el movimiento de los presos sociales durante la trasición, Cesar Lorenzo Rubio, Desorden distro, 2007
- Por la memoria anticapitalista, Reflexiones sobre la autonomía, Barbastro Beltza Banaketak, Rabia contra el sistema, Distribuidora Anticomercial MALdeCAP, Distribuidora Soroll, Asamblea de estudiantes libertarios, Tumbando gigantes, Klinamen,
2008.
Sobre els Grups Autònoms
- Comunicados de la prisión de Segovia y otros llamamientos a la guerra social, Muturreko Burutazioak, 1999
- COPEL, butrones y otras aportaciones de grupos autónomos, Desorden distro, 2003
- Dossier COPEL: La lucha en los talegos españoles en los años 70s, Libelo anónimo
- Por la memoria anticapitalista, Reflexiones sobre la autonomía, Barbastro Beltza Banaketak, Rabia contra el sistema, Distribuidora Anticomercial MALdeCAP, Distribuidora Soroll, Asamblea de estudiantes libertarios, Tumbando gigantes, Klinamen,
2008.
Sobre els Comandos Autónomos Anticapitalistas
- Komando Autonomoak. Una Historia Anticapitalista. Likiniano Elkartea
- Un anticapitalismo iconoclasta. C.A.A. Likiniano Elkartea
- Emboscada en Pasaia. Un crimen de Estado, la memoria colectiva de la lucha autónoma, 2008
- Por la memoria anticapitalista, Reflexiones sobre la autonomía, Barbastro Beltza Banaketak, Rabia contra el sistema, Distribuidora Anticomercial MALdeCAP, Distribuidora Soroll, Asamblea de estudiantes libertarios, Tumbando gigantes, Klinamen, 2008.
Sobre Action Directe
- ''Odio las mañanas'', Jean Marc Rouillan, Llaüt, 2005
- Paul de Épinettes o la mixomatosis panóptica, Jann Marc Roullian, Pepitas de Calabaza y Llaüt, 2008
- Por la memoria anticapitalista, Reflexiones sobre la autonomía, Barbastro Beltza Banaketak, Rabia contra el sistema, Distribuidora Anticomercial MALdeCAP,
Distribuidora Soroll, Asamblea de estudiantes libertarios, Tumbando gigantes, Klinamen,
2008.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada