dimecres, 20 de març del 2013

RE-MOU ELS TEUS DINERS!!!

Enfront la Banca: RE-MOU ELS TEUS DINERS. De l’1 al 30 d’abril cridem a un mes de transferència de dipòsits bancaris:
  • colaenelbancoLa primera acció consisteix a cancel·lar les nostres comptes d’estalvi, fons d’inversió i/o fons de pensions, vendre les nostres accions.
  • La segona acció suposa traslladar-los i obrir nous dipòsits a la banca ètica i cooperativa (Fiare, Coop57, SomEnergia, CASX).
Aquesta proposta arriba a partir d’una crida a l’acció per la Revolució Integral i s’enllaça amb les mobilitzacions dutes a terme anteriorment: Contracimera Europea per l’Europa de les persones i contra l’Europa dels mercats, en resposta a la Cimera Europea del 14 i 15 de març, que segueix fent passos per a una unió econòmica i bancària.

Després de les nombroses i massives manifestacions, juntes, hem de passar a l’acció. És a través de la nostra acció col·lectiva que podem promoure la reactivació del tipus d’economia que és desitjable per al Bé Comú i per la majoria de la població.

Deixarem de finançar l’economia de casino (basada en l’especulació), i contribuirem a finançar projectes cooperatius, projectes de l’economia real que cobreixin necessitats reals de les persones.
Seguint l’exemple de campanyes com “Move your money” a Anglaterra i als Estats Units, tenim la resposanbilidad de consolidar un fort moviment al sud-est d’Europa. Aquests 30 dies que proposem per re-moure diners i consciències, pretenen marcar un punt d’inflexió i ser l’inici per anar generant noves accions en el futur.

A continuació es detallen possibles opcions on transferir els dipòsits, que són alhora moviments cooperatius a estendre i ampliar:

  • Fiare. Projecte de banca ètica cooperativa d’àmbit europeu. Ja fa anys que accepta dipòsits bancaris i fa préstecs a projectes socials i cooperatius. En l’últim trimestre d’aquest any, començarà també a acceptar comptes corrents. Més info: http://www.fiare.org
  • Coop57. Cooperativa de serveis financers ètics i solidaris, que gestiona estalvi i préstecs a projectes d’economia social que promoguin l’ocupació laboral, fomentin el cooperativisme, la solidaritat, la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris. Més info: http://www.coop57.coop
  • Som Energia. Cooperativa de producció i consum d’energies renovables. No és un banc, ni una entitat financera, però amb els estalvis dels seus socis, desenvolupa la creació de projectes cooperatius d’energies renovables. Més info: http://www.somenergia.coop
  • CASX. Cooperativa de Autofinançament Social en Xarxa És un projecte incipient, de caràcter assembleari i sense interessos, que presta els estalvis dels seus socis a projectes autogestionats i afins als seus principis, que són similars als de la Revolució Integral. Durant el mes en què es desenvolupa l’acció, es complirà el primer aniversari des de la seva posada en marxa. Més info: http://www.casx.cat

Ara més que mai tenim l’oportunitat de replantejar-nos on posem els nostres diners, si a la banca capitalista que amb les seves pràctiques especulatives i les seves polítiques abusives ha enfonsat l’economia de milions de persones o bé en un altre tipus de banca, una banca ètica i cooperativa que aposta per l’economia productiva, per l’economia social i de les persones.
Triar on tenim els estalvis és una de les maneres més contundents de Re-Moure consciències a través de la nostra manera de ser al món.

Per tot això, es proposa una acció col·lectiva durant tot el mes d’abril. Fem que aquesta sigui recordada com la primavera en què els petits estalviadors van Re-Moure el sistema financer. Recorda: Juntes podem i juntes ho aconseguirem!

Moltes de nosaltres no disposem d’estalvis a Re-Moure o ja ho vam fer en el seu moment. En aquest cas, la nostra contribució pot consistir en difondre la campanya perquè els que sí que en tenen ¡s’impliquin!

Campanya: #ReMouelsteusdiners RE-MOU TEUS DINERS

Aquesta acció que va ser proposada en el marc del comunicat Generalitzem la desobediencia, Estenem la Revolució Integral 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada